Aximed

aXimed AB (publ) är ett moderbolag med bl a dotterbolaget aXichem AB. Verksamheten består främst av utveckling, produktion och försäljning av kosttillskott baserade på bioaktiva ingredienser från växt- och djurriket.
Organisationsnummer
Bransch: Hälsa
Antal aktiägare ca.
Senaste emissonskurs: 4,50

För att kontaka säljare/köpare eller lägga in egna annonser så behöver du bara registrera dig!

Köpes

Säljes

Kurshistorik