Briggen Tre Kronor

Briggen Tre Kronor driver projekt med tydlig hållbarhetsprofil. I samarbete med fartygets gudmor Kronprinsessan Victoria, startade Briggen Tre Kronor Initiativet Hållbara Hav som ett forum för diskussion och dialog om Östersjöns miljö och där ett brett kontaktnät med representanter från det offentliga, näringslivet och intresseorganisationer medverkar.
Se www.hallbarahav.nu

För företag, som med goda exempel vill påverka andra i sitt arbete med östersjö- och hållbarhetsfrågor, ska Briggen Tre Kronor vara ett förstahandsval. Våra resurser är fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferensanläggningen Kolskjulet på Kastellholmen.

Briggen Tre Kronor AB är ett publikt bolag med drygt 3300 aktieägare.
Föreningen Briggen Tre Kronor, Stockholms Stads Brandförsäkringskontor och familjen Salén är de största aktieägarna.
Organisationsnummer
Bransch: Övrigt
Antal aktiägare ca. 3300
Senaste emissonskurs: 500,00

För att kontaka säljare/köpare eller lägga in egna annonser så behöver du bara registrera dig!

Köpes

Säljes

Kurshistorik