Colabitoil Sweden

Colabitoil Sweden AB är ett nyetablerat företag inom "Green Tech" drivmedelssektorn. Colabitoil bygger f.n. ett starkt varumärke inom området biodrivmedel genom sin metod av hydrogenerering av vegetabiliska oljor. Vi skall genom organisk tillväxt bli marknadsledande och bygga på den kunskapsbank som vi har idag. Vi har en ny teknik för framställning av biodrivmedel genom en unik metod. Detta lockar högutbildade till vårt företag där vi genom utmaningar och spjutkompetens kan behålla humankapitalet. Vi har idag en av de främsta i Europa inom teknikområdet bränsle och hydrogenerering knuten till bolaget.
Organisationsnummer
Bransch: Energi
Antal aktiägare ca. 130
Senaste emissonskurs: 21,50

För att kontaka säljare/köpare eller lägga in egna annonser så behöver du bara registrera dig!

Köpes

Säljes

Kurshistorik