ISO Timber Holding

ISO Timber Holding AB:s affärsidé bygger på en unik och patentansökt byggteknik som gör det möjligt att bygga isolerande och bärande väggar bestående av endast trä och luft, inga giftiga material eller inplastning krävs. Byggtekniken gör det möjligt för IsoTimber att leverera hus till slutkund som färdiga byggpaket, färdigrest stomme eller nyckelfärdiga hus.
Organisationsnummer
Bransch: Industri
Antal aktiägare ca.
Senaste emissonskurs: 132,00

För att kontaka säljare/köpare eller lägga in egna annonser så behöver du bara registrera dig!

Köpes

Säljes

Kurshistorik