Kapitalkraft i Sverige

Kapitalkraft i Sverige AB (publ) är ett bolag som delvis bedriver corporate finance-verksamhet och delvis är en aktiv ägare (48%) i Gustavia Fonder AB. Utöver detta förvaltar Kapitalkraft en portfölj av noterade och onoterade bolag.
Organisationsnummer
Bransch: Övrigt
Antal aktiägare ca. 100

För att kontaka säljare/köpare eller lägga in egna annonser så behöver du bara registrera dig!

Köpes

Säljes

Kurshistorik