Oblecto (fd MyPay)

Oblecto AB (publ) investerar i innovativa affärsidéer och är också aktiva inom executive management med den gedigna erfarenhet vi har från småföretagande.
Organisationsnummer
Bransch: Tjänster
Antal aktiägare ca. 500
Senaste emissonskurs: 0,50

För att kontaka säljare/köpare eller lägga in egna annonser så behöver du bara registrera dig!

Köpes

Säljes

Kurshistorik