VBY Holding

VBY Holding AB erbjuder förmedling mellan entreprenörer och investerare.

VBY Holding bildades 2006. Vi är ett investeringsbolag vars unika fördelar är den samlade erfarenheten, kunnandet och nätverk i både ägarkretsen och bland våra medarbetare. Vi är en stark finansiär och rådgivare till växande mindre och medelstora företag som befinner sig i en förändringsprocess. Vi bedriver värdepappershandel i noterade och onoterade bolag. Vi erbjuder även konsultverksamhet inom ekonomi och företagsrådgivning. Vi undersöker och utvärderar nya affärsområden kontinuerligt.
Organisationsnummer
Bransch:
Antal aktiägare ca.
Senaste emissonskurs: 1,0

För att kontaka säljare/köpare eller lägga in egna annonser så behöver du bara registrera dig!

Köpes

Säljes

Kurshistorik