CloudRepublic

CloudRepublic hjälper företag uppnå sin digitala potential, med metoder, jämförelser och konkreta tjänster som kan omvandla ditt företag.
CloudRepublic AB (publ) genomför, inför notering på NGM Nordic MTF, en nyemission om 14 985 000 SEK. Emissionsbeloppet är fullt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Nyemissionen riktas till allmänheten och institutioner.
För mer info om bolaget gå in på följande länk: www.cloudrepublic.com

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningstid: 27 februari 2017 – 17 mars 2017
Minsta teckningspost: 200 st aktier (5 400 kr)
Garanti och teckningsförbindelser: 14,985 MSEK varav 2,997 MSEK via teckningsförbindelser och 11,988 MSEK genom garantier
Handel i aktien: CloudRepublic planerar att noteras på NGM Nordic MTF.
Emissionsinstitut: Göteborg Corporate Finance
Organisationsnummer
Bransch: Data/IT
Antal aktiägare ca. 50
Senaste emissonskurs: 27,00

För att kontaka säljare/köpare eller lägga in egna annonser så behöver du bara registrera dig!

Köpes

Säljes

Kurshistorik