Viktigt att veta

Innehållet på sidorna skapas av annonsörerna som lägger köp/säljannonserna, inte av företagen på listan. En affär via annonsering, som våra sidor handlar om, tar oftast länge tid att genomföra än om man vänder sig direkt till t.ex. bank eller fondkommissionär. Det är den enskilda annonsören som är ansvarig för annonsens innehåll. Ansvariga för Innovationslistan tar inget ansvar för åtgärder eller agerande som baserats på det som kan läsas på denna webbplats som kan leda till direkt eller indirekt ekonomisk skada.

Vilka aktier får och kan annonseras ut?

Endast aktier i bolag som inte är börsnoterade, får annonseras ut. Bolag som idag finns noterade på Stockholmsbörsen samt andra officiella listor får ej annonseras ut.

Regler för annonsering

Man måste :

- för att bli medlem fylla i registreringen fullständigt och med sanningsenliga uppgifter.
- vara ägare till utannonserad aktie.
- kontrollera att bolaget inte är i konkurs eller begärt sig i konkurs. Aktier i dessa bolag får ej annonseras ut. -genomföra sin säljannons om köpare finns till inlagd kurs.
- genomföra sin köpannons om säljare finns till inlagd kurs.
- svara på alla mail som har med inlagd annons att göra. Kontroll på detta utförs regelbundet.
- vara uppmärksam på eventuell hembudsklausul i det bolag man köper aktier i.
- omedelbart efter genomförd affär ta bort inlagd annons. Följs inte ovanstående punkter kan vi utesluta medlemmen och ta bort annonserna

Vad kostar det?

Medlemskap och annonsering av aktier är gratis.

Kan ni hjälpa till med köp eller försäljning av aktier?

Nej, vi tillhandahåller bara annonstjänsten, inget annat. Känner ni er det minsta osäkra på att genomför affären själva, ta hjälp av en tredje part som kan hjälpa er t.ex banken, aktiemäklare eller advokat. Det kostar kanske men det kan vara värt det.

Varför syns inte senast betalt?

Vi är inte delaktiga i affären och känner därför inte till den.

Hur funger mailfunktionen?

När man skriver/svarar på en annons skickas ett info- mail till den privata adressen som angavs vid registreringen och svaret läggs i mottagarens in-box på Innovationslistan. Den som skickar/svarar får en kopia i sin skickat-box på Innovationslistan.

Vilka användaruppgifter syns utåt?

Endast ditt för och efternamn syns i kommunikationen med andra, inget annat om du inte själv skriver det i konversationen.

Varför har vi skapat Innovationslistan?

För att ge alla en möjlighet att annonsera ut sina onoterade/inofficiella aktier samt få ett begrepp om hur mycket en viss aktie kan vara värd.

Vad är skillnaden mellan ett privat och ett publikt aktiebolag?

Det finns två kategorier av svenska aktiebolag, antingen privata eller publika. Ett privat aktiebolag har minst 50 000 kr i aktiekapital och publika aktiebolag minst 500 000 kr. Det ska, via tillägg i bolagsordningen, framgå att bolaget är publikt. Det räcker sålunda inte att aktiebolaget har mer är 500 000 kr i aktiekapital. Publika aktiebolag har dessutom rätt att erbjuda allmänheten (> 200 personer) att teckna aktier i bolaget och att börsnoteras. Per den 31 december 2016 är det totala antalet aktiebolag i Sverige 535 629 st (källa: Bolagsverket).

Vem står bakom Innovationslistan?

Innovationslistan ägs och drivs för tillfället i privat regi av Roland Lindkvist, Lars Eriksson och Jan-Olof Åkesson. Vi har tidigare varit engagerade i Inoff.nu Sidan kommer vid senare tillfälle att läggas över till ett bolag.